SIA "SUNLIGHTS SAILING" PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

SIA «Sunlights sailing» apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai jūs zinātu, kāpēc un kā mēs vācam jūsu datus un kā mēs tos izmantosim. Šajā paziņojumā izskaidrots:

· Kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju;

· Kādu personīgo informāciju mēs nododam trešajām personām;

· Cik ilgi mēs glabājam jūsu personīgo informāciju;

· Informācija par mārketinga paziņojumiem;

· Jūsu tiesības;

· Kā mēs izmantojam sīkdatnes;

· Cita būtiska informācija par privātumu;

· Izmaiņas tajā, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu;

· Kā ar mums sazināties. Kad apmeklēsiet mūsu vietni pirmo reizi, mēs lūgsim jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem. Ja jums radušies jautājumi par to, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:office@sunlightsailing.com


KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU


Šajā nodaļā ir sniegta šāda informācija:

· personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam;

· avoti un konkrētas personas datu kategorijas, kas nav saņemtas tieši no jums;

· jūsu personas datu apstrādes mērķi; un

· apstrādes juridiskais pamats.

Mēs apstrādājam jūsu konta datus („konta dati”). Konta dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsturi. Šie dati tiek iegūti tieši no jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana. Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa vietnē („darījuma dati”). Darījuma dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana. Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai parakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai („ziņojumapmaiņas dati”). Ziņojumapmaiņas dati tiek apstrādāti, lai nosūtītu jums atbilstošos ziņojumus un jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana. Tāpat, ja mēs jau esam pārdevuši jums preces vai snieguši pakalpojumus mūsu mājaslapā un jums nav iebildumu, mēs varam apstrādāt ziņojumapmaiņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar klientiem. Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtāt („korespondences dati”). Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un mūsu darbiniekiem. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana. Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.


KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs vēlamies iegūt un saglabāt jūsu uzticību. Lai to panāktu, mēs kopīgosim jūsu personīgo informāciju tikai tad, ja tas nepieciešams. Mēs esam tiesīgi kopīgot jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

· Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus jebkurai no mūsu grupas uzņēmumiem;

· Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un profesionālajiem konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai iesniegtu, īstenotu vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā; Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām. Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti. Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus. Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs nosūtīsim jūsu personas datus šādām personām, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums tiek atbilstoši aizsargāts. Lai saņemtu vairāk informācijas par atbilstošiem drošības pasākumiem, jūs varat sazināties ar mums e-pastā office@sunlightsailing.com


CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:

· konta dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);

· darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;

· ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);

· korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām. Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, esam tiesīgi uzglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.

Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks saglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem. Mēs esam tiesīgi glabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošu tiesisku pienākumu izpildei.


INFORMĀCIJA PAR MĀRKETINGA PAZIŅOJUMIEM

Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju palīdzētu jums apskatīt un atrast mūsu preces un pakalpojumus. Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no SIA «Sunlights sailings» jebkurā laikā. To varat izdarīt šādi:

· Noklikšķinot uz “atteikšanās” saites jebkurā e-pasta ziņojumā;

· Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu: office@sunlightsailing.com

Ja jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, mēs atjaunināsim informāciju, lai nodrošinātu, ka turpmāk jūs šādus paziņojumus nesaņemsiet. Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā «Sunlights sailing» SIA ietver plašu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīklu, var paiet dažas dienas, līdz informācija tiek atjaunināta visās mūsu sistēmās, tāpēc jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs apstrādāsim jūsu pieprasījumu. Atteikšanās no mārketinga paziņojumu saņemšanas nenozīmē, ka tiks pārtraukta saziņa par pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar pasūtījumu atjauninājumiem.


JŪSU TIESĪBAS

Šajā paziņojuma daļā sniegts jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā ietverti tikai galvenie aspekti. Mēs lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām, lai saņemtu pilnīgu informāciju par jūsu tiesībām. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

· Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;

· Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas labojumus;

· Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;

· Tiesības ierobežot datu apstrādi;

· Tiesības iebilst pret datu apstrādi;

· Tiesības uz datu pārnešanu;

· Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

· Tiesības atsaukt piekrišanu. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: office@sunlightsailing.com

1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.

2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.

3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: (I) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (II) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; (c) jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; (d) apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai (e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: (I) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; (II) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai (III) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

4. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: (a) jūs apstrīdat personas datu precizitāti; (b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; (c) mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (d) jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas datu glabāšanu. Taču mēs to apstrādāsim tikai: (I) ar jūsu piekrišanu; (II) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (III) lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības; vai (IV) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.

5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim uzrādīt leģitīmu apstrādes iemeslu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.

8. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir: jūsu piekrišana; vai līguma izpilde vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības no mums saņemt jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi ietekmē citu personu tiesības un brīvības.

9. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei.

10. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.


KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Tāpat kā citas vietnes arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj mums nodrošināt jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad jūs apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos. Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes. Trīs veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:

· Ārējie avoti (1)

· Pārlūka iestatījumi (2)

· Mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes (3)

(1) Sīkdatnes no pakalpojumu sniedzējiem Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Vairāk par Google privātuma politiku varat uzzināt šeit. Lai iepazītos ar vairāk informācijas par to, kā jūs varat piekļūt, pārvaldīt vai dzēst informāciju, kas saistīta ar jūsu Google kontu, apskatiet “Caurskatāmība un izvēle.” Mēs ļaujam šiem uzticamajiem uzņēmumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sīkdatnes vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu reklāmas vai izpētes pakalpojumus:

· mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes saturu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu pārlūks izmanto Analytics, jūs varat instalēt Google Analytics pārlūka pievienojumprogrammu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Google Analytics un privātumu, noklikšķiniet šeit. Tiešā mārketinga nolūkos mēs izmantojam “Google Partners” reklāmas sistēmu. Tas palīdz mums parādīt jums atbilstošus piedāvājumus. Jūs varat mainīt šos iestatījumus šeit. Lai uzzinātu vairāk par Google reklāmām un privātuma politiku, noklikšķiniet šeit. Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķinot šeit. Tāpat jūs varat noklikšķināt šeit, lai mainītu savus reklāmas iestatījumus Facebook platformā.

(2) Kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes? Lielākā daļa pārlūku ļauj lietotājiem atteikties vai dzēst sīkdatnes. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā versijas. Turpmāk pieejama aktuālā informācija par to, kā bloķēt vai dzēst sīkdatnes tādās pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs kā Chrome; Firefox; Internet Explorer un Safari. Lūdzu, ievērojiet, ka sīkdatņu dzēšana vai atspējošana var ietekmēt jūsu lietošanas pieredzi, un jūs iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes priekšrocības.

(3) Kādas sīkdatnes mēs izmantojam? Ir četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpmāk sniegta informācija par to, kā un kāpēc mēs tās izmantojam:

(1) Tīmekļa vietnes funkcionalitātes sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot pieejamās funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”.

(2) Tīmekļa vietnes analītikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums novērtēt un analizēt, kā mūsu klienti izmanto mūsu tīmekļa vietni, uzlabot gan tās funkcionalitāti, gan jūsu iepirkšanās pieredzi.

(3) Klientu preferenču sīkdatnes: kad jūs pārlūkojat vai iepērkaties vietnē www.sunlightsailing.com šīs sīkdatnes atcerēsies jūsu preferences, lai mēs varētu padarīt jūsu iepirkšanās pieredzi nevainojamu un īpaši pielāgotu jums.

(4) Mērķa vai reklāmas sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai parādītu jums aktuālas reklāmas. Šīs sīkdatnes ierobežo reklāmas parādīšanas reižu skaitu un palīdz mums novērtēt mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti.


CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR PRIVĀTUMU

Trešo personu tīmekļa vietnes Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas parasti tiek sauktas par pakalpojumu sniedzējiem, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām. Bērnu personas dati Pakalpojumi, kas tiek sniegti mūsu vietnē, paredzēti personām, kas ir vecākas par 14 gadiem. Individuālas lojalitātes programmas vai konkursa nosacījumi var ietver atšķirīgu vai augstāku minimālā vecuma ierobežojumu dalībniekam. Ja mums radīsies pamatotas šaubas par personas, kas nav sasniegusi šajā punktā minēto vecumu, datu apstrādi, mēs šādus personas datus no datu bāzēm dzēsīsim.


IZMAIŅAS TAJĀ, KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PRIVĀTUMU

Mēs, iespējams, mainīsim šo paziņojumu laiku pa laikam, lai atspoguļotu to, kā mēs apstrādājam jūsu datus. Ja mēs ieviesīsim būtiskas izmaiņas, mēs informēsim jūs par to mūsu tīmekļa vietnē vai citādi, piemēram, nosūtot e-pastu, lai jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms mūsu tīmekļa vietnes turpmākas izmantošanas.


KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

Mēs vienmēr vēlamies sazināties ar mūsu klientiem (īpaši, ja uzskatāt, ka mēs esam jūs pievīluši vai varētu kaut ko uzlabot). Ja:

· jums ir jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu;

· jūs vēlaties, lai mēs turpmāk neizmantojam jūsu informāciju;

· jūs vēlaties īstenot jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām vai jums ir sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums. Jūs varat sazināties ar mūsu privātuma speciālistiem, rakstot mums uz: office@sunlightsailing.com

PRIVACY POLICY OF SIA SUNLIGHTS SAILING
SIA "SUNLIGHTS SAILING" is committed to protecting and respecting your privacy. Please read this privacy notice carefully so that you are aware of why and how we collect your information and how we will use it. This notice explains:
· How we use your personal information;
· What personal information do we share with third parties?
· How long we store your personal information;
· Information about marketing notifications;
· Your rights;
· How we use cookies;
· Other relevant privacy information;
· Changes to how we protect your privacy;
· How to contact us.
When you first visit our website, we will ask you to agree to our use of cookies in accordance with the terms of this notice. If you have any questions about how we protect your privacy, please contact us by email: office@sunlightsailing.com

HOW WE USE YOUR INFORMATION
This section provides the following information:
· categories of personal data that we process;
· sources and specific categories of personal data that are not received directly from you;
· the purposes of processing your personal data; And
· legal basis for processing.
We process your account (“account”). Your account information may include your name and email address, phone number and other information you provided when you registered, as well as your purchase history. This data was received directly from you. We process account data to operate the website, provide our services, ensure the security of the site and services, and communicate with you. The legal basis for this processing is the mutual performance of contractual obligations and/or the conclusion of a contract at your request, as well as our legitimate interests, namely monitoring and improving the website and services. We process information related to the provision of our services on our website (“transaction data”). Transaction data may include your contact information, bank account information and transaction details. Transaction data is processed to deliver goods and services and to maintain correct records of transaction data. The legal basis for this processing is the mutual performance of a contract and/or the conclusion of a contract at your request, as well as our legitimate interests, namely the proper administration of our website and trade. We may process information you provide in order to subscribe to receive our emails. letters and news (“information exchange data”). Communication data is processed in order to send you relevant messages and news. The legal basis for this processing is your consent. Also, if we have already sold you products or provided services on our website and you have no objection, we may process the communications data based on our legitimate interests, namely maintaining and improving customer relationships. We may process information in relation to any communication you send to us (“communication data”). Communication data may contain communication materials and metadata associated with the communication. The home page will generate metadata associated with messages sent through our home page contact forms. Communication data is processed for the purposes of communicating with you and keeping records. The basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business, providing a uniform and high-quality advisory practice and resolving disputes between you and our employees. We may process your personal data in accordance with this notice where necessary for the exercise or defense of legal claims, whether they arise in court proceedings, in an administrative or other out-of-court procedure. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and enforcement of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others. In addition to the specific purposes for which we have the right to process your personal data, as mentioned earlier, we have the right to process your personal data where such processing is necessary for compliance with a legal obligation that governs our work.

WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE SHARE WITH THIRD PARTIES?
We want to earn and maintain your trust. To achieve this, we will only share your personal information when necessary. We have the right to share your data with the following categories of third parties to enable us to provide you with our services as described in this notice: We have the right to disclose your personal data to any company in our group; We may disclose your personal data to our insurance companies and professional advisers in order to manage risks, obtain professional advice or provide, exercise or enforce a defense to claims; Financial transactions related to the purchase of goods on our website may be processed by our payment service providers. We share your transaction information with our payment service providers only to the extent necessary to process your payments, chargebacks and complaints. We may disclose your personal data to other service providers to provide specific services. For example, hosting providers, supply companies, those who provide servers and server maintenance services, email and text messaging service providers. If we engage subcontractors, we will take all necessary measures to ensure that those who process our data ensure the confidentiality of personal data. In addition, we have the right to disclose your personal data to comply with our legal obligations. Third parties mentioned in this paragraph may also be registered outside the Republic of Latvia, the European Union or the European Economic Area. If we share your personal information with such parties, we will take all necessary measures to ensure that your privacy is adequately protected. For more detailed information on appropriate safety measures, you can contact us by email office@sunlightsailing.com

HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL INFORMATION?
Your personal data that we process for any specific purpose or purposes is not retained for longer than is necessary for that purpose or purposes. In any case, they are stored no longer than:
· the account is stored for no more than 3 (three) years from the date of your last visit to the account or your last purchase (depending on which date is the last);
· transaction data is stored for no more than 10 (ten) years from the date of termination of the provision of services;
· data about the exchange of information will be stored for no more than 3 (three) years from the date of your last visit to your account or your last purchase (depending on which date is the last);
· communication data will be stored for no more than 2 (two) years from the date of completion of communication. Sometimes we cannot specify with certainty how long we will store your personal data. Notwithstanding the other rules in this section, we have the right to retain your personal data if necessary to comply with our legal obligations.

MARKETING NOTICE INFORMATION
If you have agreed, we will send you marketing communications by email or text message to provide you with relevant information to help you browse and find our products and services. You can unsubscribe from receiving marketing communications from "SUNLIGHTS SAILING" SIA at any time. This can be done as follows:
· By clicking on the “opt-out” link in any email message;
· By contacting our customer service team: office@sunlightsailing.com
If you opt out of receiving marketing communications, we will update the information to ensure that you do not receive such communications in the future. Please note that as SUNLIGHTS SAILING SIA includes a wide network of interconnected services, it may take several days for the information to be updated in all our systems, so you may receive messages from us while we process Your request. Opting out of receiving marketing communications does not mean that you will be unable to communicate with us about services, for example due to order updates.

YOUR RIGHTS
This part of the notice provides an overview of your rights under data protection regulations. Because some of the rights are complex, this notice contains only the main aspects. We ask you to familiarize yourself with the relevant legislation and guidelines to obtain full information about your rights. You have the following rights in relation to your personal information:
· The right of access to personal information held by us;
· The right to request correction of inaccurate personal information we hold about you.
· The right to request erasure of your data;
· The right to restrict data processing;
· Right to object to data processing;
· Right to data portability;
· The right to lodge a complaint with a supervisory authority;
· Right to withdraw consent.
If you would like to exercise your rights, make a complaint or if you have any questions, please contact us by email: office@sunlightsailing.com
1. Right of access to information. You have the right to consent or disagree with our processing of personal data and, if we do process data, to have access to personal data and other additional information. Additional information includes information about the purposes of processing, categories of personal data processed and recipients of personal data. Assuming the rights and freedoms of others are not affected, we will provide a copy of your personal data.
2. The right to correct data. You have the right to correct any data about you that is inaccurate and, taking into account the purposes of the processing, you have the right to complete any data that is incomplete.
3. In some cases, you have the right to delete your personal data. Such cases include: (i) the personal data is no longer necessary in connection with the purposes for which it was collected or otherwise processed; (ii) you withdraw your consent and there is no other legal basis for the processing; (c) You object to processing under separate data protection rules; (d) the processing is carried out for marketing purposes; or (e) personal data is processed unlawfully. But still, in some cases you will not be able to exercise these rights. Exceptions where processing is necessary are: (i) to exercise freedom of expression and information; (ii) to comply with our legal obligations; or (III) to establish, exercise or defend legal claims.
4. In individual cases, you have the right to restrict processing. Such cases include: (a) you dispute the accuracy of the personal data; (b) the processing of data is illegal and you object to the deletion of personal data; (c) the personal data is no longer necessary for us to process, but you need it to establish, exercise or defend legal claims; (d) You object to processing on grounds of public interest or legitimate interest until such objection is asserted. If processing is restricted in accordance with the above, we have the right to continue to store your personal data. However, we will only process them: (i) with your consent; (ii) to establish, exercise or defend legal claims; (III) to protect the rights of another person or entity; or (iv) for the purpose of furthering an important public interest.
5. You have the right to object to our processing of your personal data due to the specific situation in which you find yourself. However, this is only possible to the extent that we need to process the data to perform a task in the public interest or in accordance with our legitimate interests or the legitimate interests of a third party. If you object to such processing, we will no longer process the personal information unless we can demonstrate a legitimate reason for the processing that overrides your interests, rights and freedoms, or the processing is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims.
6. You have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing purposes. If you object to such processing, we will cease processing your personal information for this purpose.
7. You have the right to object to our processing of your personal data for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes. If you object to such processing, we will cease processing the personal information unless the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest.
8. Right to data portability. As far as the legal basis for our processing is:
· Your consent; or
· performance of a contract or carrying out actions at your request before entering into a contract, you have the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable format. However, this right is not available if its exercise negatively affects the rights and freedoms of others.
9. If you believe that our processing of your personal information violates data protection provisions, you have the legal right to file a complaint with the State Data Inspectorate by sending it to the address: st. Blaumana 11/13, Riga, LV-1011, www.dvi.gov.ru, or to another supervisory authority, in accordance with the address of your permanent place of residence, place of work or place of possible violation.
10. To the extent that our processing of your personal information is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing prior to the withdrawal of consent.

HOW WE USE COOKIES
Like other websites, we also use cookies. Cookies are small text files that help provide you with a faster and safer experience on websites. When you visit or interact with our websites, services, applications, tools or chat sites, we or our authorized service providers may use cookies to enhance your browsing experience and for advertising purposes. Cookies typically do not contain any information that could identify a user, but personal information that we hold about you may be linked to the information obtained or stored by cookies. Three ways to manage cookies:
· External sources (1)
· Browser settings (2)
· Our website cookies (3)
(1) Cookies from service providers We use Google Analytics services to analyze the use of our website. You can find out more about Google's privacy policy here. For more information about accessing, managing, or deleting information associated with your Google account, see “Transparency and Choice.” We allow the following trusted GDPR-compliant businesses to use cookies or other similar technologies to serve advertising or research services:
· Our website uses Google Analytics to understand how visitors use the website content. If you do not want your browser to use Analytics, you can install the Google Analytics Browser Add-on.
· For direct marketing purposes, we use the Google Partners advertising system. This helps us show you relevant offers.
· For direct marketing purposes, we have the right to use the advertising platform “Facebook”, which, in accordance with aggregated cookies, helps us to better target customer needs. To learn more about Facebook's privacy policy, click here.
(2) How can you manage cookies? Most browsers allow users to refuse or delete cookies. The steps may vary depending on the browser and its version. The following is up-to-date information on how to block or delete cookies on service provider websites such as Chrome; Firefox; Internet Explorer and Safari. Please note that deleting or disabling cookies may impact your user experience and you may not be able to take advantage of some features of our website.
(3) What cookies do we use? There are four main types of cookies. The following provides information on how and why we use them:
· (1) Website functional cookies: these cookies allow you to browse the website and use available features such as “Add to Cart”.
· (2) Website Analytics Cookies: These cookies allow us to measure and analyze how our customers use our website, improving both its functionality and your shopping experience.
· (3) Customer Preference Cookies: When you browse or purchase on the SUNLIGHTS SAILING SIA website, these cookies will remember your preferences so that we can make your shopping experience seamless and tailored to you.
· (4) Website targeting or advertising cookies: These cookies are used to show you relevant advertising. These cookies limit the number of times an ad is shown and help us measure the effectiveness of our marketing campaigns.

OTHER SIGNIFICANT PRIVACY INFORMATION
Third party websites We may work with third parties, usually service providers, who are authorized to place third party cookies on our sites or our services in applications and tools with your consent. These service providers allow us to provide you with an improved, faster and more secure website experience. Please be aware that third party cookies are subject to the third party's privacy policy and we do not accept any liability in relation to this privacy policy. Children's Personal Data The services provided on our website are intended for persons over 14 years of age. Individual loyalty programs or competition terms may include a different or higher minimum age requirement for entrants. If we have reasonable doubts regarding the processing of data of a person under the age specified in this paragraph, we will delete such personal data from the databases.

CHANGES TO HOW WE PROTECT YOUR PRIVACY
We may change this notice from time to time to reflect how we process your data. If we make significant changes, we will inform you about this on our website or in another way, for example by sending an email. email so that you can review the changes before continuing to use our website.

HOW TO CONTACT US?
We always want to be in touch with our customers (especially if you think we have let you down or could do something better). If:
· You have questions or comments about this notice;
· You want us not to use your information in the future;

· You wish to exercise any of the rights mentioned earlier or have any complaints, please contact us. You can contact our privacy experts by writing to us at: office@sunlightsailing.com

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SIA «SUNLIGHTS SAILING»

SIA «SUNLIGHTS SAILING» обязуется защищать и уважать Вашу конфиденциальность. Просим Вас внимательно ознакомиться с данным уведомлением о конфиденциальности, чтобы Вы знали, почему и как мы собираем Ваши данные и как мы будем их использовать. В данном уведомлении разъясняется:

· Как мы используем Вашу личную информацию;

· Какую личную информацию мы передаём третьим лицам;

· Как долго мы храним Вашу личную информацию;

· Инфор мация о маркетинговых уведомлениях;

· Ваши права;

· Как мы используем файлы cookie;

· Другая существенная информация о конфиденциальности;

· Изменения в ней, как мы защищаем Вашу конфиденциальность;

· Как с нами связаться.

Когда Вы посетите наш веб-сайт впервые, мы попросим Вас подтвердить использование файлов cookie в соответствии с правилами данного уведомления. Если у Вас возникли вопросы о том, как мы защищаем Вашу конфиденциальность, просим связаться с нами по электронной почте:office@sunlightsailing.com


КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ В данном разделе предоставлена следующая информация:

· категории персональных данных, которые мы обрабатываем;

· источники и конкретные категории персональных данных, которые не получены напрямую от Вас;

· цели обработки Ваших персональных данных; и

· правовая основа обработки.

Мы обрабатываем Вашу учетную запись („учетная запись”). Данные учетной записи могут включать в себя Ваше имя и адрес электронной почты, номер телефона и другие данные, предоставленные Вами при регистрации, а также историю Ваших покупок. Эти данные получены напрямую от Вас. Мы обрабатываем данные учетной записи для обеспечения работы домашней страницы, предоставления своих услуг, обеспечивая безопасность сайта и услуг, и для связи с Вами. Правовой основой данной обработки является взаимное исполнение договорных обязательств и/или заключение договора по Вашей просьбе, а также наши законные интересы, а именно мониторинг и улучшение домашней страницы и услуг. Мы обрабатываем информацию, связанную с предоставлением наших услуг на нашем сайте („данные о сделках”). Данные о сделках могут содержать Вашу контактную информацию, информацию о банковском счете и детали сделки. Данные о сделках обрабатываются для доставки товаров и предоставления услуг, а также сохранения правильного учёта данных сделок. Правовой основой данной обработки является взаимное исполнение договора и/или заключение договора по Вашей просьбе, а также наши законные интересы, а именно надлежащее администрирование нашей домашней страницы и торговли. Мы можем обрабатывать информацию, которую Вы предоставляете, чтобы подписаться на получение наших эл. писем и новостей („данные об обмене информацией”). Данные об обмене информацией обрабатываются для того, чтобы отправить Вам соответствующие сообщения и новости. Правовой основой для данной обработки является Ваше согласие. Также, если мы уже продали Вам товары или предоставили услуги на нашей домашней странице, и у Вас нет возражений, мы можем обрабатывать данные об обмене информацией, основываясь на наших законных интересах, а именно для поддержания и улучшения отношений с клиентами. Мы можем обрабатывать информацию в отношении любого сообщения, которое Вы нам отправляете („коммуникационные данные”). Коммуникационные данные могут содержать коммуникационные материалы и метаданные, связанные с общением. Домашняя страница будет генерировать метаданные, связанные с сообщениями, посланными с помощью контактных форм нашей домашней страницы. Коммуникационные данные обрабатываются с целью общения с Вами и ведения учета. Основанием для данной обработки является наш законный интерес, а именно надлежащее управление нашей домашней страницей и предпринимательской деятельностью, предоставление единой и качественной консультационной практики и разрешение споров между Вами и нашими сотрудниками. Мы можем обрабатывать Ваши личные данные в соответствии с данным уведомлением, если это необходимо для осуществления или защиты правовых требований, вне зависимости от того, возникают ли они в судебном, административном или другом внесудебном порядке. Правовой основой данной обработки являются наши законные интересы, а именно защита и обеспечение наших законных прав, Ваших законных прав и законных прав других лиц. В дополнение к конкретным целям, для которых мы имеем право обрабатывать Ваши персональные данные, как это было упомянуто ранее, мы имеем право обрабатывать Ваши личные данные, если такая обработка необходима для соблюдения юридического обязательства, регулирующего нашу работу.


КАКУЮ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ ПЕРЕДАЁМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Мы хотим заработать и сохранить Ваше доверие. Чтобы этого достичь, мы будем делиться Вашей личной информацией только в случае необходимости. Мы имеем право делиться Вашими данными со следующими категориями третьих лиц, чтобы мы могли предоставлять Вам наши услуги, отвечающие упомянутому в данном уведомлении: Мы имеем право раскрывать Ваши персональные данные любой компании нашей группы; Мы имеем право раскрывать Ваши персональные данные нашим страховым компаниям и профессиональным консультантам для управления рисками, получения профессиональной консультации или предоставления, осуществления или обеспечения защиты в случае требований; Финансовые сделки, связанные с приобретением товаров на нашем веб-сайте, могут обрабатываться нашими поставщиками платежных услуг. Мы делимся Вашей информацией о транзакции с нашими поставщиками платежных услуг только в пределах, необходимых для обработки Ваших платежей, возврата оплаты и жалоб. Мы имеем право раскрывать Ваши персональные данные другим поставщикам услуг для предоставления особых услуг. Например, хостинг-провайдерам, компаниям-поставщикам, тем, кто обеспечивает серверы и услуги по их поддержанию, поставщикам услуг электронной почты и текстовых сообщений. В случае привлечения субподрядчиков мы осуществим все необходимые мероприятия для обеспечения того, чтобы те, кто обрабатывает наши данные, обеспечивали конфиденциальность персональных данных Кроме того, мы имеем право раскрывать Ваши персональные данные для исполнения наших правовых обязанностей. Третьи лица, упомянутые в данном пункте, также могут быть зарегистрированы за пределами Латвийской Республики, Европейского союза или Европейской экономической зоны. Если мы отправим Ваши персональные данные таким лицам, то мы примем все необходимые меры для обеспечения соответствующей защиты Вашей конфиденциальности. Для получения более подробной информации о соответствующих мерах безопасности Вы можете связаться с нами по эл. почте office@sunlightsailing.com


КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Ваши персональные данные, которые мы обрабатываем для любой конкретной цели или целей, не хранятся дольше, чем это необходимо для этой цели или целей. В любом случае, они хранятся не дольше, чем:

· учетная запись хранится не более 3 (трёх) лет с момента последнего посещения учетной записи или Вашей последней покупки (в зависимости от того, какая дата будет последней);

· данные о сделках хранятся не более 10 (десяти) лет с момента окончания предоставления услуг;

· данные об обмене информацией будут храниться не более 3 (трех) лет с момента последнего посещения учетной записи или Вашей последней покупки (в зависимости от того, какая дата будет последней);

· коммуникационные данные будут храниться не более 2 (двух) лет с момента завершения общения.

Иногда мы не можем с точностью указать, как долго мы будем хранить Ваши персональные данные. Несмотря на другие правила этого раздела, мы имеем право хранить Ваши персональные данные, если это необходимо для выполнения нами юридических обязательств.


ИНФОРМАЦИЯ О МАРКЕТИНГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

Если Вы согласились, то мы будем отправлять Вам маркетинговые сообщения по электронной почте или в форме текстового сообщения для предоставления Вам актуальной информации, которая помогла бы Вам просматривать и находить наши товары и услуги. Вы можете отказаться от получения маркетинговых сообщений от "SUNLIGHTS SAILING" SIA в любое время. Это можно сделать следующим образом:

· Кликнув на ссылку «отказа» в любом сообщении электронной почты;

· Связавшись с нашей командой обслуживания клиентов: office@sunlightsailing.com

Если Вы откажетесь от получения маркетинговых сообщений, мы обновим информацию, чтобы обеспечить, что в дальнейшем Вы не будете получать такие уведомления. Просим учитывать то, что, так как «SUNLIGHTS SAILING» SIA включает в себя широкую сеть взаимосвязанных услуг, может пройти несколько дней, пока информация будет обновлена во всех наших системах, поэтому Вы, возможно, будете получать от нас сообщения, пока мы будем обрабатывать Ваш запрос. Отказ от получения маркетинговых уведомлений не означает, что будет прервана связь об услугах, например, в связи с обновлениями заказов.


ВАШИ ПРАВА

В этой части уведомления предоставлен обзор Ваших прав в соответствии с правилами защиты данных. Так как некоторые из прав являются сложными, данное уведомление содержит только главные аспекты. Мы просим Вас ознакомиться с соответствующими правовыми актами и основными линиями, чтобы получить полную информацию о Ваших правах. У Вас имеются следующие права в отношении Вашей персональной информации:

· Право доступа к персональной информации, имеющейся в нашем распоряжении;

· Право требовать внесения исправлений в Вашу неточную персональную информацию, имеющуюся в нашем распоряжении.

· Право запросить удаление Ваших данных;

· Право ограничить обработку данных;

· Право возражать против обработки данных;

· Право на перенос данных;

· Право подать жалобу в надзорное учреждение;

· Право отозвать согласие.

Если Вы хотите осуществить свои права, подать жалобу или если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: office@sunlightsailing.com

1. Право доступа к информации. У Вас есть право дать согласие или не согласиться с выполняемой нами обработкой персональных данных, и, если мы выполняем обработку данных, получить доступ к персональным данным и другой дополнительной информации. Дополнительная информация включает в себя информацию о целях обработки, категориях обрабатываемых персональных данных и получателях персональных данных. Предполагая, что не оказывается влияние на права и свободы других лиц, мы обеспечим копию Ваших персональных данных.

2. Право вносить исправления в данные. У Вас есть право исправлять любые свои данные, которые являются неточными, и, принимая во внимание цели обработки, Вы имеете право дополнить любые данные, которые являются неполными.

3. В некоторых случаях Вы имеете право удалить Ваши личные данные. К таким случаям относится: (I) персональные данные больше не нужны в связи с целями, для которых они были собраны или иным образом обработаны; (II) Вы отзываете свое согласие, и другой правовой основы для обработки нет; (c) Вы возражаете против обработки в соответствии с отдельными правилами защиты данных; (d) обработка выполняется в маркетинговых целях; или (e) персональные данные обработаны незаконно. Но всё же в некоторых случаях Вы эти права не сможете осуществить. Исключения, когда обработка необходима, составляют: (I) для осуществления свободы выражения мнений и информации; (II) для обеспечения соответствия нашим правовым обязанностям; или (III) для создания, осуществления или защиты законных требований.

4. В отдельных случаях у Вас есть право ограничить обработку. К таким случаям относится: (a) Вы оспариваете точность персональных данных; (b) обработка данных является незаконной, и Вы возражаете против удаления персональных данных; (c) персональные данные больше не нужны нам для обработки, однако они необходимы Вам для предъявления, осуществления или защиты законных требований; (d) Вы возражаете против обработки в соответствии с общественными или законными интересами, пока такое возражение не утверждено. Если обработка ограничена в соответствии с вышеизложенным, мы имеем право продолжать хранить Ваши персональные данные. Однако мы будем обрабатывать их только: (I) с Вашего согласия; (II) для предъявления, осуществления или защиты законных требований; (III) для защиты прав другого физического или юридического лица; или (IV) в целях осуществления важных общественных интересов.

5. Вы имеете право возражать против осуществления нами обработки Ваших персональных данных в связи со специфической ситуацией, в которой Вы находитесь. Однако это возможно лишь в объеме, пока обработка данных нужна нам для выполнения задачи в интересах общества или в соответствии с нашими законными интересами или законными интересами третьего лица. Если Вы возражаете против такой обработки, мы прекратим обработку персональной информации, если только мы не сможем указать законную причину обработки, которая важнее Ваших интересов, прав и свобод, или если обработка необходима для предъявления, осуществления или защиты законных требований.

6. Вы имеете право возражать против осуществления нами обработки Ваших персональных данных для целей прямого маркетинга. Если Вы возражаете против такой обработки, мы прервем обработку Вашей персональной информации для этой цели.

7. Вы имеете право возражать против осуществления нами обработки Ваших персональных данных для целей научных или исторических исследований, или для статистических целей. Если Вы возражаете против такой обработки, мы прервем обработку персональной информации, если только обработка не требуется для выполнения осуществляемой в интересах общества задачи.

8. Право на перенос данных. Настолько далеко, насколько правовой основой нашей обработки является:

· Ваше согласие;или

· выполнение договора или осуществление действий по Вашему требованию до заключения договора, Вы имеете право получить от нас Ваши персональные данные в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате. Однако это право недоступно, если его осуществление негативно влияет на права и свободы других лиц.

9. Если Вы считаете, что выполняемая нами обработка Вашей персональной информации нарушает положения о защите данных, Вы имеете законное право подать жалобу в Государственную инспекцию данных, отправив ее по адресу ул. Блауманя, 11/13, Рига, LV-1011, www.dvi.gov.ru, или в другой надзорный орган, в соответствии с адресом Вашего постоянного места жительства, места работы или места возможного нарушения.

10. Настолько далеко, насколько выполняемая нами обработка Вашей персональной информации происходит на основании Вашего согласия, Вы имеете право отозвать согласие в любое время. Отзыв согласия не повлияет на законность обработки до отзыва согласия.


КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE

Как и другие веб-сайты, мы также используем файлы cookie. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, помогающие предоставлять Вам возможности более быстрого и безопасного использования веб-сайтов. Когда Вы посещаете или общаетесь на наших веб-сайтах, в разделах услуг, приложениях, инструментах или на сайтах чата, мы или наши уполномоченные поставщики услуг могут использовать файлы cookie с целью улучшения опыта посещения веб-сайтов, а также в рекламных целях. Обычно файлы cookie не содержат никакой информации, которая могла бы идентифицировать пользователя, но Ваша личная информация, которой мы располагаем, может быть связана с информацией, которая получена или которую хранят файлы cookie. Три споcоба управления файлами cookie:

· Внешние источники (1)

· Настройки браузера (2)

· Файлы cookie нашего веб-сайта (3)

(1) Файлы cookie от поставщиков услуг Мы используем услуги Google Analytics для анализа использования нашего веб-сайта. Больше о политике конфиденциальности Google можете узнать здесь. Для более подробного ознакомления с информацией о получении доступа, управлении или удалении информации, связанной с Вашим Google-аккаунтом, смотрите “Прозрачность и выбор..” Мы позволяем следующим надежным предприятиям, отвечающим ОПЗД, использовать файлы cookie или другие подобные технологии для предоставления рекламных или исследовательских услуг:

· на нашем веб-сайте используется услуга “Google Analytics”, чтобы понимать, как посетители используют содержимое веб-сайта. Если Вы не хотите, чтобы Ваш браузер использовал Analytics, можете установить надстройку браузера Google Analytics.

· В целях прямого маркетинга мы используем рекламную систему “Google Partners”. Это помогает нам показывать Вам соответствующие предложения.

· В целях прямого маркетинга мы имеем право использовать рекламную платформу “Facebook”, которая в соответствии с обобщенными файлами cookie помогает нам более успешно определять потребности покупателя. Чтобы узнать больше о политике конфиденциальности Facebook, кликните здесь.

(2) Как Вы можете управлять файлами cookie? Большинство браузеров позволяет пользователям отказаться или удалить файлы cookie. Действия могут отличаться в зависимости от браузера и его версии. Далее следует актуальная информация о том, как блокировать или удалять файлы cookie на таких веб-сайтах поставщиков услуг, как Chrome; Firefox; Internet Explorer и Safari. Просим учитывать, что удаление или отключение файлов cookie может повлиять на Ваш пользовательский опыт, и Вы, возможно, не сможете пользоваться некоторыми преимуществами нашего веб-сайта.

(3) Какие файлы cookie мы используем? Есть четыре основных вида файлов cookie. Далее предоставлена информация о том, как и почему мы их используем:

· (1) Функциональные файлы cookie веб-сайта: эти файлы cookie позволяют Вам просматривать веб-сайт и использовать доступные функции, например, «В корзину».

· (2) Аналитические файлы cookie веб-сайта: эти файлы cookie позволяют нам оценивать и анализировать то, как наши клиенты пользуются нашим веб-сайтом, улучшать как его функциональность, так и Ваш покупательский опыт.

· (3) Файлы cookie предпочтений клиентов: когда Вы просматриваете или закупаетесь на веб-сайте «SUNLIGHTS SAILING» SIA, эти файлы cookie запомнят Ваши предпочтения, чтобы мы могли сделать Ваш покупательский опыт безупречным и подстроенным именно под Вас.

· (4) Целевые или рекламные файлы cookie веб-сайта: эти файлы cookie используются, чтобы показывать Вам актуальную рекламу. Эти файлы cookie ограничивают количество показов рекламы и помогают нам оценивать эффективность нашей маркетинговой кампании.


ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Веб-сайты третьих лиц Мы, возможно, сотрудничаем с третьими лицами, обычно - поставщиками услуг, которые уполномочены размещать файлы cookie третьих лиц на наших сайтах или наши услуги в приложениях и инструментах с Вашего согласия. Эти поставщики услуг позволяют нам обеспечить для Вас улучшенный, более быстрый и безопасный опыт посещения веб-сайта. Учитывайте, что на файлы cookie третьих лиц распространяется политика конфиденциальности третьих лиц, поэтому мы не несём никакой ответственности относительно этой политики конфиденциальности. Персональные данные детей Услуги, предоставляемые на нашем веб-сайте, предназначены для лиц старше 14 лет. Индивидуальные программы лояльности или условия конкурса могут включать в себя другое или более высокое минимальное возрастное ограничение участника. Если у нас возникнут обоснованные сомнения относительно обработки данных лица, не достигшего возраста, указанного в данном пункте, то мы такие персональные данные из баз данных удалим.


ИЗМЕНЕНИЯ В ТОМ, КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Мы, возможно, будем менять данное уведомление время от времени для отображения того, как мы обрабатываем Ваши данные. Если мы внесём существенные изменения, то мы проинформируем Вас об этом на нашем веб-сайте или другим способом, например, отправив эл. письмо, чтобы Вы могли просмотреть изменения перед дальнейшим использованием нашего веб-сайта.


КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Мы всегда хотим быть на связи с нашими клиентами (особенно, если считаете, что мы Вас подвели или могли бы что-нибудь улучшить). Если:

· у Вас имеются вопросы или комментарии об этом уведомлении;

· Вы хотите, чтобы мы в дальнейшем не использовали Вашу информацию;

· Вы хотите осуществить любые из упомянутых ранее прав или у Вас есть жалобы, просим связаться с нами.Вы можете связаться с нашими специалистами в области конфиденциальности, написав нам на: office@sunlightsailing.com

SIA Sunlights Sailing

Reg.Nr.40103928670

Dzērbenes iela 14,
Rīga, Latvija, LV-1006
Made on
Tilda